Odstraňování ohňů, hemangiomů

Naevus flammeus (oheň, vínová skvrna) je změna v zabarvení kůže do červena. Bohužel nejčastější lokalitou této změny je obličej. Dospělí s tímto poškozením by mohli vyprávět co si v mládí museli vytrpět.

Proto je snahou tyto změny odstraňovat již od co nejútlejšího věku. Naše pracoviště začíná s tímto výkonem od 3 let věku. Vzhledem k bolestivosti zákroku jej provádíme v krátkém uspání dítěte. Větší děti ale je možno ošetřovat bez uspání. Je nutno počítat s různým, mnohdy přesně dopředu nezjistitelným počtem ošetření. Není vyjímkou ani 15-20 zákroků. K viditelné redukci však většinou stačí méně zákroků.

Ačkoliv oheň jednoznačně silně psychicky traumatizuje nositele a i jeho nejbližší okolí, zdravotní pojišťovny zcela podhodnocují náklady spojené s péčí laserem. Proto je nutno vše hradit. Úhrada pojišťovnou je necelých 500 Kč za 30 minut práce laserem.

Cena cévního laseru se pohybuje v několika miliónech Kč a proto je cena zákroku od dvou do čtyř tisíc korun.

Při všeobecně známém plýtvání penězi je toto ostudou české společnosti.

auto_stories

Odstraňování ohňů - před výkonem
před výkonem
Odstraňování ohňů - po 3 zákrocích
po 3 zákrocích
Odstraňování ohňů - po 7 zákrocích
po 7 zákrocích
Odstraňování ohňů - před výkonem
oheň na horní končetině
Odstraňování ohňů - po 5 ošetřeních
po 5 ošetřeních
Odstraňování ohňů - oheň na krku
oheň na krku
Odstraňování ohňů - výborný efekt po 2 výkonech
výborný efekt po 2 výkonech
call_quality

Info k objednání

Vzhledem k velkému vyobjednání pracoviště a nemožnosti zvedat všechny telefony doporučujeme objednávat se jen na mobilním čísle, ev. poslat SMS.

Možno se objednat i zasláním e-mailu s udáním: jméno a příjmení, telefonní číslo, požadavek na objednání - např. operace, botox, cévky, kožní nerovnosti, tetováž.
Budeme Vám volat zpět.

Kde nás najdete?

ALC Zlín
Zlínské laser centrum
2. května 3070
760 01 Zlín