LEOV operace křečových žil

LEOV – nejmodernější a nejšetrnější operace křečových žil, ke které se naše pracoviště propracovalo po letech zkušeností s operacemi křečových žil. Naše pracoviště se přímo specializuje na operace varixů (křečových žil).

Křečové žíly patří mezi rozšířené onemocnění, které v současné době postihuje 50% populace. Metody, které se používají k léčbě lze rozdělit na metody konzervativní a chirurgické. Konzervativní léčba využívá tzv. venofarmak – léků ke zvýšení napětí žilní stěny a komprese žil za použití elastických obinadel či kompresních punčoch. Léčba brání dalšímu zhoršování stavu žil. Chirurgické metody vedou k odstranění změněných žil. Využívá se skleroterapie (vypichování žil) a různé metody operační. K odstranění jemných žilek – metlic se již dlouhodobě běžně laser používá.

Operace křečových žil

Operace křečových žil patří mezi poměrně časté výkony, nicméně technika a způsob provedení operace se v posledních letech významně mění. Od klasických radikálních operací, prováděných za hospitalizace v nemocnici na několik dnů a prováděných při celkovém uspání, se stále více pacientů kloní k tzv. CHIVA metodám. Při těchto metodách se odstraňují pouze poškozené úseky žil a to zpravidla jen v místním znecitlivění a bez nutnosti pobytu v nemocnici. Takové výkony mají velkou výhodu v šetrnosti, v ambulantním způsobu operace a v dobrém kosmetickém efektu.

Laserová endoluminární operace varixů

Naprostou novinkou mezi operacemi křečových žil je námi prvně provedená v republice a námi pojmenovaná operace LEOV - laserová endoluminární operace varixů. Při tomto minimálně invazivním způsobu léčby se zpravidla pouze z vpichu zavádí optické vlákno laseru do žíly a při vytahování se postupně celá poškozená žíla zataví. Tato metoda vychází z principu CHIVA ale jde ještě dál v šetrnosti a kosmetickém efektu. Po zákroku nejsou jizvy a jsou jen minimální krevní podlitiny. Metoda se provádí ambulantně s minimem pooperačního omezení a s krátkodobým nošením punčoch.

call_quality

Info k objednání

Vzhledem k velkému vyobjednání pracoviště a nemožnosti zvedat všechny telefony doporučujeme objednávat se jen na mobilním čísle, ev. poslat SMS.

Možno se objednat i zasláním e-mailu s udáním: jméno a příjmení, telefonní číslo, požadavek na objednání - např. operace, botox, cévky, kožní nerovnosti, tetováž.
Budeme Vám volat zpět.

Kde nás najdete?

ALC Zlín
Zlínské laser centrum
2. května 3070
760 01 Zlín