Odstraňování kožních nerovností - znaménka, hemangiomy

Pod pojmem kožní nerovnosti se rozumí skupina změn vystupujících nad povrch kůže. Jde o znaménka a jiné výstupky na kůži. Vždy je nutná porada s lékařem, který má zkušenosti v odstraňování těchto nerovností. Ne všechny změny na kůži je vhodné odstraňovat laserem.

Obecně platí, že zvláště v obličeji, na krku a v dekoltu by měl být laser na prvním místě, protože v těchto lokalitách je zvýšené riziko vzniku jizev po chirurgickém vyříznutí. Odstraňování těchto jizev je vždy podstatně dražší a nikdy již není efekt takový, jako po přednostním odstranění nerovnosti laserem. Vždy je dobré se zeptat, zda neexistuje šetrnější způsob odstranění než chirurgické vyříznutí nebo tzv. vykroužkování průbojníkem. I po laseru ale mohou zůstat drobné ranky. Záleží na velikosti odstraňované kožní nerovnosti. Zákrok se většinou provede v místním znecitlivění. Kožní nerovnost se odstraní laserem a je-li nutno, materiál se odešle na tzv. drobnohledné vyšetření k vyloučení rakovinných změn. Není pravdou, že po odstranění kožní nerovnosti laserem, nelze vzorek odeslat na mikroskopické vyšetření.

Po zákroku vzniká podkleslá ranka, která se musí pravidelně promazávat antibiotickou mastí. Do měsíce je vše většinou hezky zhojeno. Je velmi vhodné dodržovat zákaz opalovaní cca 6-8 týdnů po zákroku.

Hemangiom

Hemangiom (červené znaménko) je nezhoubný kožní novotvar červené barvy vzniklý z krevních cév, které vytvářejí prostorovou strukturu. Hemangiomy bývají vrozené, ale mnohé vznikají v průběhu života v důsledku slunění. Často se vyskytují na tváři, postižena však může být i pokožka kdekoli jinde na těle. Pokud by nebyly odstraněny, je velké riziko, že se začnou zmnožovat a růst.

auto_stories

Odstranění kožních nerovností - před výkonem
před výkonem
Odstranění kožních nerovností - za týden
... za týden
Odstranění kožních nerovností - za 6 týdnů
... za 6 týdnů
Odstranění kožních nerovností - hemangiomy (cévní znamenka) před
hemangiomy (cévní znamenka) před
Odstranění kožních nerovností - po jednom ošetření
... po jednom ošetření
Odstranění kožních nerovností - hemangiom rtu před
hemangiom rtu před
Odstranění kožních nerovností - po ošetření cévním laserem
po ošetření cévním laserem
Odstranění kožních nerovností - před výkonem
dvouleté děvče s vrozeným hemangiomem nosu před
Odstranění kožních nerovností - po 3 ošetřeních
... po 3 ošetřeních
Odstranění kožních nerovností - po 6 ošetřeních
... po 6 ošetřeních
Odstranění kožních nerovností - cévní znaménko před výkonem
cévní znaménko před výkonem
Odstranění kožních nerovností - za 6 týdnů po výkonu cévním laserem
za 6 týdnů po výkonu cévním laserem
call_quality

Info k objednání

Vzhledem k velkému vyobjednání pracoviště a nemožnosti zvedat všechny telefony doporučujeme objednávat se jen na mobilním čísle, ev. poslat SMS.

Možno se objednat i zasláním e-mailu s udáním: jméno a příjmení, telefonní číslo, požadavek na objednání - např. operace, botox, cévky, kožní nerovnosti, tetováž.
Budeme Vám volat zpět.

Kde nás najdete?

ALC Zlín
Zlínské laser centrum
2. května 3070
760 01 Zlín